Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/rynek-mocy/informcjepure/9221,Informacja-nr-752020.html
2021-11-28, 14:46

Informacja nr 75/2020

Informacja Prezesa URE (nr 75/2020) w sprawie wykazu odbiorców przemysłowych, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 71 ust. 2 ustawy o rynku mocy

Data publikacji: 31.12.2020

Opcje strony