Nawigacja

Komunikat (nr 44/2020)

Komunikat (nr 44/2020) w sprawie zmiany przez Prezesa URE decyzji administracyjnej z dnia 30 marca 2018 r. (znak: DRR.WAR.7120.1.2018) zatwierdzającej Regulamin rynku mocy, poprzez zatwierdzenie zmian określonych w Karcie aktualizacji nr RRM/Z/1/2020 Regulaminu rynku mocy

Data publikacji : 04.09.2020
Data modyfikacji : 21.09.2020

Opcje strony

do góry