Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/rynek-mocy/informcjepure/8969,Informacja-nr-1082019.html
2021-12-04, 03:18

Informacja nr 108/2019

Informacja Prezesa URE (nr 108/2019) w sprawie wykazu odbiorców przemysłowych, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 71 ust. 2 ustawy o rynku mocy.

Data publikacji: 31.12.2019

Opcje strony