Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/rekompensaty-sektorowe/wysokosc-przyznanych-re/9924,Informacja-Prezesa-URE-nr-592021-o-lacznej-wysokosci-przyznanych-rekompensat-za-.html
14.06.2024, 00:51

Informacja Prezesa URE nr 59/2021 o łącznej wysokości przyznanych rekompensat za rok 2020 w podziale na poszczególne sektory i podsektory energochłonne

Data publikacji : 29.11.2021

Opcje strony