Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/rekompensaty-sektorowe/wysokosc-przyznanych-re/9216,Informacja-Prezesa-Urzedu-Regulacji-Energetyki-nr-742020-o-lacznej-wysokosci-prz.html
2023-12-07, 22:10

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 74/2020 o łącznej wysokości przyznanych rekompensat za rok 2019 w podziale na poszczególne sektory i podsektory energochłonne.

Data publikacji : 29.12.2020

Opcje strony