Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/rekompensaty-sektorowe/realizacja-obowiazkow/10677,Komunikat-dotyczacy-sposobu-obliczenia-30-energii-elektrycznej-w-odniesieniu-do-.html
14.07.2024, 03:22

Komunikat dotyczący sposobu obliczenia 30% energii elektrycznej w odniesieniu do której podmiot uzyskał rekompensaty za rok 2021 i lata następne na potrzeby wypełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 12a ust. 1 w sposób określony w art. 12a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1393 ze zm., dalej „Ustawa”)

 

 

 

Data publikacji : 29.11.2022
Data modyfikacji : 07.03.2024

Opcje strony