Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/rekompensaty-sektorowe/ceny-wskazniki/8680,Informacja-nr-62020.html
2022-09-29, 00:11

Informacja nr 6/2020

Informacja Prezesa URE (nr 6/2020) w sprawie terminowej ceny uprawnień do emisji uwzględnianej przy obliczaniu rekompensat za rok 2019 oraz maksymalnego limitu środków finansowych przeznaczanych na przyznanie rekompensat za rok 2019

Data publikacji : 23.01.2020

Opcje strony