Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/rekompensaty-sektorowe/ceny-wskazniki/11670,Informacja-nr-62024.html
14.07.2024, 03:10

Informacja nr 6/2024

Informacja Prezesa URE nr 6/2024 w sprawie terminowej ceny uprawnień do emisji uwzględnianej przy obliczaniu rekompensat za rok 2023 oraz maksymalnego limitu środków finansowych przeznaczonych na przyznanie rekompensat za rok 2023

Data publikacji : 24.01.2024
Data modyfikacji : 07.02.2024

Opcje strony