Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/rekompensaty-sektorowe/ceny-wskazniki/10834,Informacja-nr-42023.html
14.07.2024, 02:40

Informacja nr 4/2023

Informacja Prezesa URE nr 4/2023 w sprawie terminowej ceny uprawnień do emisji uwzględnianej przy obliczaniu rekompensat za rok 2022 oraz maksymalnego limitu środków finansowych przeznaczonych na przyznanie rekompensat za rok 2022

Data publikacji : 24.01.2023
Data modyfikacji : 24.01.2023

Opcje strony