Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/rekompensaty-sektorowe/akty-prawne/10234,Rozporzadzenie-wykonawcze-Komisji-UE-2021447-z-dnia-12-marca-2021-r-okreslajace-.html
13.04.2024, 05:21

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/447 z dnia 12 marca 2021 r. określające zmienione wartości wskaźników emisyjności na potrzeby przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji na lata 2021–2025 zgodnie z art. 10a ust. 2 dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

Data publikacji : 11.04.2022

Opcje strony