Nawigacja

Rekompensaty sektorowe

Urząd Regulacji Energetyki przypomina, iż termin na złożenie wniosku o przyznanie rekompensat sektorowych (wraz z załącznikami) za rok 2023 upływa 31 marca br.

W związku z powyższym przygotowano:

Mając na uwadze powyższe prosimy o:

  • uważne zapoznanie się z publikowanymi informacjami, objaśnieniami, instrukcjami;
  • dołączenie do wniosku wszystkich wymaganych załączników;
  • zachowanie numeracji załączników zgodnie z numeracją znajdującą się w wykazach wymaganych załączników;
  • dołączenie każdego załącznika jako odrębnego (wydzielonego) dokumentu (dotyczy postaci elektronicznej wniosku);
  • niewysyłanie postaci elektronicznej wniosku i załączników na adresy email Urzędu (sposób złożenia wniosku w postaci elektronicznej został opisany w dokumencie „Zasady składania wniosku o przyznanie rekompensat”);
  • nieodkładanie na ostatnią chwilę przygotowania i złożenia wniosku.
do góry