Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/plany-rozwoju/duze-osd-osdp/8003,Wytyczne-do-planow-rozwoju-dla-OSD.html
2021-01-26, 13:11