Nawigacja

Zaktualizowane wytyczne oraz kwestionariusze dla przedsiębiorstw energetycznych

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przedstawia zaktualizowane Wytyczne dotyczące zawartości planu rozwoju oraz jego aktualizacji w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną oraz formularze niezbędne do opracowania projektu planu rozwoju oraz projektu jego aktualizacji.

Wytyczne te dotyczą przedsiębiorstw, które posiadają mniej niż 100 tys. odbiorców (tzw. przedsiębiorstwa przemysłowe) i określają minimalny zakres jaki powinien zawierać plan rozwoju oraz jego aktualizacja, sporządzane na podstawie art. 16 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 ze. zm.)

Ponadto, Prezes URE przypomina o obowiązku przedłożenia sprawozdania z realizacji planów rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Zgodnie z art. 16 ust. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 ze. zm.) obowiązek ten dotyczy tylko grupy przedsiębiorstw energetycznych zobowiązanych do uzgodnienia projektu planu rozwoju z Prezesem URE. Ostateczny termin przedkładania sprawozdania z realizacji planu rozwoju przypada na dzień 30 kwietnia br. 

Data publikacji : 10.03.2020

Opcje strony

do góry