Nawigacja

Wytyczne do planów rozwoju dla OSD – energia elektryczna

Prezes URE przypomina o konieczności opracowania planów rozwoju przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej. Zgodnie z postanowieniami art. 16 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem  lub dystrybucją energii elektrycznej są zobowiązane do sporządzenia, dla obszaru swojego działania, planów rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną. Projekty planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej podlegają uzgodnieniu z Prezesem URE z wyłączeniem planów rozwoju tych przedsiębiorstw, które dostarczają energię elektryczną dla mniej niż 300 odbiorców, którym przedsiębiorstwo to dostarcza rocznie łącznie mniej niż 150 GWh tej energii. 

W związku z tym, działając na podstawie postanowień art. 23 ust. 2 pkt 3a ustawy, poniżej przedstawiamy wytyczne zapewniające jednolitą formę planów rozwoju dla przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej, które posiadają:

  1. mniej niż 100 tys. odbiorców (małe OSD);

  2. co najmniej 100 tys. odbiorców (duże OSD) .

Data publikacji : 09.01.2019
Data modyfikacji : 24.04.2024

Opcje strony

do góry