Nawigacja

O rewolucji na rynku energii podczas Forum Zmieniamy Polski Przemysł

Wiceprezes URE, Maciej Bando, uczestniczył w sesji tematycznej Energetyka - rewolucja na rynku? w ramach Forum Zmieniamy Polski Przemysł, które odbyło się 17 lutego 2014 r. w Warszawie. Próba wskazania pożądanych i decydujących dla rozwoju rynku zmian, procesów i zdarzeń stanowiła jedno z wyzwań postawionych przed uczestnikami spotkania z udziałem wiceszefa Urzędu.

Na pytanie, czy rok 2014 okaże się przełomowy dla rynku energii elektrycznej w Polsce, oprócz Macieja Bando - Wiceprezesa Urzędu Regulacji Energetyki, odpowiadali: Ireneusz Łazor - Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii SA; Jarosław Chudziak - Wiceprezes, Accenture w Polsce; Marek Kulesa - Dyrektor, Towarzystwo Obrotu Energią. Dyskusję moderowali: Ireneusz Chojnacki i Dariusz Ciepiela - redaktorzy Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł i portalu wnp.pl

Punktem wyjścia do rozmowy była prezentacja Rynki energii elektrycznej i gazu na TGE, w której Prezes Ireneusz Łazor zwrócił uwagę m.in. na rekordowy wolumen obrotów na rynkach energii elektrycznej i charakteryzujący je wzrost płynności w 2013 r. Z kolei dyrektor Kulesa z TOE przedstawił wyniki monitoringu zmian sprzedawcy energii elektrycznej Prezesa URE i nowe, w tym spodziewane regulacje prawne oraz poruszył sprawę Generalnej  Umowy Dystrybucji dla usługi kompleksowej, która powstała w wyniku wspólnych prac Urzędu Regulacji Energetyki, TOE oraz Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE). W tym kontekście Wiceszef Urzędu przyznał, że pierwsza ocena efektów funkcjonowania tzw. umów GUD-K, których wprowadzenie jest jednym z działań strategicznych w kierunku uwolnienia cen dla wszystkich odbiorców energii elektrycznej, będzie możliwa w bieżącym roku, po rzetelnej analizie wyników monitorowania rynku. Pełna liberalizacja rynku energii elektrycznej może dokonać się pod warunkiem jego stabilizacji i występowania ściśle określonych trendów. W przeciwnym razie, uwolnienie cen energii elektrycznej dla wszystkich odbiorców spowoduje destabilizację tego rynku z poważną szkodą dla jego uczestników - stwierdził Wiceprezes URE, Maciej Bando.

Ważny punkt rozmowy o funkcjonowaniu rynków energii w Polsce stanowiła kwestia konkurencyjności, której rozwój - zdaniem uczestników spotkania - jest pochodną wzrostu świadomości odbiorców energii elektrycznej. W związku z tym Prezes Łazor wspomniał o jednym z działań TGE podejmowanych na rzecz klientów indywidualnych, tj. o uruchomieniu, w najbliższym czasie, Giełdowej Platformy Informacyjnej, zawierającej aktualizowane na bieżąco dane dotyczące rynku energii elektrycznej w Polsce, w tym obraz cen i wolumen zawieranych transakcji.

Ponadto wśród tematów poruszanych podczas sesji Energetyka - rewolucja na rynku? znalazły się także zagadnienia dotyczące zmiany krajobrazu rynkowego poprzez pojawienie się nowych graczy na rynkach energii czy skuteczności sprzedaży energii przez podmioty spoza energetyki, takie jak np. telekomy, a także wpływu liberalizacji w handlu z gazem na modyfikację dotychczasowych strategii wytwórców energii.

***

Forum Zmieniamy Polski Przemysł tworzy platformę wymiany myśli i poglądów między praktykami, teoretykami, politykami i osobami zaangażowanymi lub obserwującymi zmiany w przemyśle. W wydarzeniu uczestniczą najważniejsze postacie polskiej i europejskiej gospodarki - reprezentanci zarządów czołowych polskich przedsiębiorstw, przedstawiciele rządu i parlamentu, eksperci gospodarczy.

Organizatorem Forum jest Grupa PTWP SA, wydawca m.in. Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł oraz portalu wnp.pl.

Data publikacji : 18.02.2014
Data modyfikacji : 27.02.2014

Opcje strony

do góry