Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/koszty-osierocone-rozw/6255,Korekta-koncowa-kosztow-osieroconych-dla-spolki-ENEA-Wytwarzanie.html
21.06.2024, 14:09

Korekta końcowa kosztów osieroconych dla spółki ENEA Wytwarzanie

Prezes URE, działając na podstawie zapisów ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (ustawy KDT), ustalił wysokość korekty końcowej kosztów osieroconych dla spółki ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. z siedzibą w Świerżach Górnych Wysokość korekty została określona na kwotę 315 523 707 zł.

Zgodnie z ustawą KDT, korekta jest jednym z narzędzi mających ułatwić wytwórcom działanie na konkurencyjnym rynku energii elektrycznej po przedterminowym rozwiązaniu umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej. Program pomocy publicznej dla przedsiębiorstw energetycznych został dopuszczony do stosowania Decyzją Komisji Europejskiej z 25 września 2007. Spółka ENEA Wytwarzanie otrzymała w kolejnych latach okresu korygowania środki na pokrycie tzw. kosztów osieroconych. Łączna kwota tych środków, wraz z wysokością korekty końcowej, nie osiągnęła poziomu kwoty maksymalnej, określonej w załączniku nr 2 do ustawy KDT.

Więcej szczegółów znajduje się w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 34 /2015) w sprawie korekty końcowej kosztów osieroconych dla spółki ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.

Data publikacji : 17.09.2015

Opcje strony