Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/koszty-osierocone-rozw/11937,Informacja-nr-482021.html
14.07.2024, 03:40

Informacja nr 48/2021

Informacja Prezesa URE nr 48/2021 w sprawie korekt kosztów osieroconych i korekt kosztów na pokrycie kosztów zużycia odebranego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego za 2020 rok

Data publikacji : 02.08.2021

Opcje strony