Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/koszty-osierocone-rozw/11935,Informacja-nr-442021.html
14.07.2024, 03:13

Informacja nr 44/2021

Informacja Prezesa URE nr 44/2021 w sprawie średnioważonego kosztu węgla, zużywanego przez jednostki wytwórcze centralnie dysponowane oraz w sprawie średniej ceny energii elektrycznej wytworzonej przez wytwórców eksploatujących jednostki wytwórcze centralnie dysponowane w 2020 r.

Data publikacji : 15.07.2021

Opcje strony