Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/europejskiree/informacje-i-komunikaty/7999,Informacja-Prezesa-URE-nr-562016-w-sprawie-wytycznych-w-zakresie-skladania-wnios.html
2020-09-21, 12:18

Informacja Prezesa URE (nr 56/2016) w sprawie wytycznych w zakresie składania wniosku o zaklasyfikowanie do powstających technologii, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającym kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci.

Data publikacji : 08.01.2019
Data modyfikacji : 08.01.2019

Opcje strony