Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/europejskiree/decyzje/9991,Decyzja-Prezesa-URE-dotyczaca-zmian-wymagan-regionalnych-dla-regionu-wyznaczania.html
2024-03-04, 13:15

Decyzja Prezesa URE dotycząca zmian wymagań regionalnych dla regionu wyznaczania zdolności przesyłowych Core1 w ramach ujednoliconego regulaminu alokacji długoterminowych praw przesyłowych

Decyzja Prezesa URE z 23 grudnia 2021 r. dotycząca zmian wymagań regionalnych dla regionu wyznaczania zdolności przesyłowych Core1 (dalej jako: „region Core”) w ramach ujednoliconego regulaminu alokacji długoterminowych praw przesyłowych zgodnie z art. 52 rozporządzenia FCA, opisaną w dokumencie „Załącznik regionalny dla CCR Core do ujednoliconego regulaminu alokacji długoterminowych praw przesyłowych zgodnie z art. 52 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/2017 z dnia 26 września 2016 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych” z dnia 24 czerwca 2021 r. (tłumaczenie na język polski), stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Data publikacji : 27.12.2021

Opcje strony