Nawigacja

Decyzja Prezesa URE dotycząca udzielenia PSE S.A. odstępstwa od obowiązku udostępniania międzystrefowych zdolności przesyłowych dnia następnego

Decyzja Prezesa URE z 29 listopada 2021 r. dotycząca udzielenia operatorowi systemu przesyłowego Polskim Sieciom Elektroenergetycznym Spółce Akcyjnej z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie odstępstwa od obowiązku udostępniania międzystrefowych zdolności przesyłowych dnia następnego mające zastosowanie do granic polskiego obszaru rynkowego znajdujących się w regionie wyznaczania zdolności przesyłowych Core1

Data publikacji : 02.12.2021

Opcje strony

do góry