Nawigacja

Decyzja zatwierdzająca ramy dla ustanowienia europejskiej platformy wymiany energii bilansującej z rezerw zastępczych

Decyzja Prezesa URE z 15 października 2021 r. zatwierdzająca zmienione ramy dla ustanowienia europejskiej platformy wymiany energii bilansującej z rezerw zastępczych opisane w dokumencie „Propozycja wszystkich operatorów systemów przesyłowych przeprowadzających proces zastępowania rezerw dotycząca ram wdrażania wymiany energii bilansującej z rezerw zastępczych zgodnie z art. 19 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania” .

Data publikacji : 18.10.2021

Opcje strony

do góry