Nawigacja

Decyzja Prezesa URE zatwierdzająca zmianę metody wyznaczania zdolności przesyłowych

Decyzja Prezesa URE z 12 października 2021 zatwierdzająca zmianę metody wyznaczania zdolności przesyłowych zgodnie z art. 10 rozporządzenia FCA dla regionu wyznaczania zdolności przesyłowych Hansa zawartej w dokumencie pt. „Wspólna skoordynowana metoda wyznaczania zdolności przesyłowych regionu wyznaczania zdolności przesyłowych Hansa zgodnie z art. 10 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1719 z dnia 26 września 2016 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych”

Data publikacji : 13.10.2021

Opcje strony

do góry