Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/europejskiree/decyzje/9565,Decyzja-Prezesa-URE-w-sprawie-zatwierdzenia-dokumentu-pt-Wspolna-metoda-podzialu.html
2022-09-29, 00:47

Decyzja Prezesa URE w sprawie zatwierdzenia dokumentu pt. „Wspólna metoda podziału kosztów redysponowania i zakupów przeciwnych OSP regionu wyznaczania zdolności przesyłowych Hansa

Decyzja Prezesa URE z 15 marca 2021 r. zatwierdzająca dokument pt. „Wspólna metoda podziału kosztów redysponowania i zakupów przeciwnych OSP regionu wyznaczania zdolności przesyłowych Hansa zgodnie z art. 74 rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Data publikacji : 24.06.2021

Opcje strony