Nawigacja

Decyzja Prezesa URE w sprawie zmiany metody wyznaczania zdolności przesyłowych dnia następnego dla regionu wyznaczania zdolności przesyłowych Core

Decyzja Prezesa URE z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany metody wyznaczania zdolności przesyłowych dnia następnego dla regionu wyznaczania zdolności przesyłowych Core zgodnie z art. 20 i n. rozporządzenia Komisji (EU) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi.

Data publikacji : 14.06.2021

Opcje strony

do góry