Nawigacja

Decyzja w sprawie wspólnych przepisów dla regionu wyznaczania zdolności przesyłowych Hansa w zakresie regionalnej koordynacji bezpieczeństwa pracy zgodnie z art. 76 oraz 77 rozporządzenia SO GL

Decyzja Prezesa URE z 4 stycznia 2021 r. zatwierdzająca wspólne przepisy dla regionu Hansa w zakresie regionalnej koordynacji bezpieczeństwa zgodnie z art. 76 i 77 rozporządzenia SO GL, opisane w dokumencie: „Metoda OSP regionu wyznaczania zdolności przesyłowych Hansa dotycząca wspólnych przepisów w zakresie regionalnej koordynacji bezpieczeństwa pracy zgodnie z art. 76 i 77 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej” z dnia 23 grudnia 2020 r., stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Data publikacji : 08.01.2021

Opcje strony

do góry