Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/europejskiree/decyzje/9203,Decyzja-dotyczaca-metody-wyznaczania-zdolnosci-przesylowych-zgodnie-z-art-10-ust.html
2021-12-06, 03:32

Decyzja dotycząca metody wyznaczania zdolności przesyłowych zgodnie z art. 10 ust. 1 rozporządzenia 2016/1719 ustanawiającego wytyczne dotyczące długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych

Decyzja Prezesa URE z 18 grudnia 2020 r. zatwierdzająca metodę wyznaczania zdolności przesyłowych w ramach regionu Hansa

Data publikacji: 22.12.2020
Data modyfikacji: 22.12.2020

Opcje strony