Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/europejskiree/decyzje/9186,Decyzja-w-sprawie-odstepstwa-od-wdrozenia-wymogu-stosowania-okresu-rozliczania-n.html
2021-12-06, 04:03

Decyzja w sprawie odstępstwa od wdrożenia wymogu stosowania okresu rozliczania niezbilansowania wynoszącego 15 minut

Decyzja Prezesa URE z dnia 16 grudnia w sprawie odstępstwa od wdrożenia wymogu stosowania okresu rozliczania niezbilansowania wynoszącego 15 minut, zgodnie z art. 53 ust. 1 rozporządzenia EB GL na okres do dnia 31 grudnia 2021 r.

Data publikacji: 17.12.2020

Opcje strony