Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/europejskiree/decyzje/9074,Decyzja-w-zwiazku-z-postepowaniem-administracyjnym-prowadzonym-w-stosunku-do-Nor.html
25.05.2024, 11:04

Decyzja w związku z postępowaniem administracyjnym prowadzonym w stosunku do Nord Pool European Market Coupling Operator AS

Decyzja z 29 września 2020 dotycząca ustalenia spedycji tranzytowej na potrzeby wymiany energii elektrycznej rozliczeń finansowych w ramach SIDC, w związku z postępowaniem administracyjnym prowadzonym w stosunku do Nord Pool European Market Coupling Operator AS z siedzibą w Oslo

Data publikacji : 02.10.2020

Opcje strony