Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/europejskiree/decyzje/9040,Decyzja-dotyczaca-zmiany-regionalnego-modelu-dlugoterminowych-praw-przesylowych.html
14.06.2024, 00:57

Decyzja dotycząca zmiany regionalnego modelu długoterminowych praw przesyłowych

Decyzja Prezesa URE z dna 8 września 2020 r. dotycząca wniosku Polskich Sieci Elektroenergetycznych o zatwierdzenie propozycji zmiany regionalnego modelu długoterminowych praw przesyłowych zgodnie z art. 31 rozporządzenia 2016/1719 w CCR Core

Data publikacji : 25.09.2020

Opcje strony