Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/europejskiree/decyzje/8860,Decyzja-dotyczaca-zatwierdzenia-wspolnych-zasad-rozliczania-planowanej-wymiany-e.html
14.06.2024, 00:59

Decyzja dotycząca zatwierdzenia wspólnych zasad rozliczania planowanej wymiany energii między asynchronicznie połączonymi operatorami systemów przesyłowych prowadzących planową wymianę energii między systemami synchronicznymi

Decyzja Prezesa URE zatwierdzająca wspólne zasady rozliczania mające zastosowanie do każdego przypadku planowanej wymiany energii między asynchronicznie połączonymi operatorami systemów przesyłowych prowadzących planową wymianę energii między systemami synchronicznymi

Data publikacji : 02.06.2020

Opcje strony