Nawigacja

Decyzja dotycząca zatwierdzenia wspólnych zasad rozliczania planowanej wymiany energii między asynchronicznie połączonymi operatorami systemów przesyłowych prowadzących planową wymianę energii między systemami synchronicznymi

Decyzja Prezesa URE zatwierdzająca wspólne zasady rozliczania mające zastosowanie do każdego przypadku planowanej wymiany energii między asynchronicznie połączonymi operatorami systemów przesyłowych prowadzących planową wymianę energii między systemami synchronicznymi

Data publikacji : 02.06.2020

Opcje strony

do góry