Nawigacja

Decyzja dotycząca odstępstwa od obowiązku udostępniania międzystrefowych zdolności przesyłowych dnia następnego

Decyzja Prezesa URE w sprawie przyznania operatorowi systemu przesyłowego Polskim Sieciom Elektroenergetycznym Spółce Akcyjnej z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie odstępstwa od obowiązku udostępniania międzystrefowych zdolności przesyłowych dnia następnego zgodnie z wymaganiami wynikającymi z art. 16 ust. 8 rozporządzenia 2019/943

Data publikacji : 31.12.2019

Opcje strony

do góry