Nawigacja

Decyzja w sprawie odstępstwa od wdrożenia wymogów dotyczących zdefiniowania czasu zamknięcia bramki dla zintegrowanego procesu grafitowania w modelu centralnego dysponowania do 31 grudnia 2020 r.

Decyzja Prezesa URE w sprawie przyznania Polskim Sieciom Elektroenergetycznym Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancinie Jeziornej odstępstwa od wdrożenia wymogów dotyczących zdefiniowania czasu zamknięcia bramki dla zintegrowanego procesu grafikowania w modelu centralnego dysponowania na wnioskowany okres derogacji, tj. do dnia 31 grudnia 2020 r. włącznie.

Data publikacji: 31.12.2019

Opcje strony

do góry