Nawigacja

Decyzja w sprawie zatwierdzenia zmian wymagań regionalnych dla regionu wyznaczania zdolności przesyłowych Core1

Decyzja Prezesa URE zatwierdzająca zmianę wymagań regionalnych dla regionu wyznaczania zdolności przesyłowych Core1 w ramach ujednoliconego regulaminu alokacji długoterminowych praw przesyłowych zgodnie z art. 52 rozporządzenia FCA, w tym regionalnych przepisów dotyczących rekompensaty zgodnie z art. 55 rozporządzenia FCA, określonych w decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 października 2017 r., znak: DRR.WRE.7128.44.2017.PSt, zmienionych decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 marca 2019 r., znak: DRR.WRE.7128.6.2018.JPa2, opisaną w dokumencie zatytułowanym: „Załącznik regionalny dla CCR Core do ujednoliconego regulaminu alokacji długoterminowych praw przesyłowych zgodnie z art. 52 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/2017 z dnia 26 września 2016 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych” z dnia 18 lipca 2019 r. stanowiącym załącznik do niniejszej decyzji.

Data publikacji : 21.10.2019
Data modyfikacji : 21.10.2019

Opcje strony

do góry