Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/europejskiree/decyzje/8313,Decyzja-ws-zatwierdzenia-metody-podzialu-kosztow-redysponowania-i-zakupow-przeci.html
2020-09-21, 11:54

Decyzja ws. zatwierdzenia metody podziału kosztów redysponowania i zakupów przeciwnych OSP regionu Baltic

Decyzja Prezesa URE z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia metody podziału kosztów redysponowania lub zakupów przeciwnych w regionie wyznaczania zdolności przesyłowych Baltic zawartą w dokumencie z dnia 13 grudnia 2018 r. zatytułowanym „Wspólna metoda podziału kosztów redysponowania i zakupów przeciwnych wszystkich OSP CCR Baltic zgodnie z art. 74 rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi”.

Data publikacji : 01.07.2019

Opcje strony