Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/europejskiree/decyzje/8249,Decyzja-Zatwierdzenie-zmiany-warunkow-dotyczacych-alokacji-miedzyobszarowych-zdo.html
2020-07-12, 17:28

Decyzja - Zatwierdzenie zmiany warunków dotyczących alokacji międzyobszarowych zdolności przesyłowych

Decyzja Prezesa URE z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany warunków dotyczących alokacji międzyobszarowych zdolności przesyłowych i innych niezbędnych mechanizmów umożliwiających działanie więcej niż jednego wyznaczonego operatora rynku energii elektrycznej w Polsce

Data publikacji : 21.05.2019
Data modyfikacji : 21.05.2019

Opcje strony