Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/europejskiree/decyzje/8134,Decyzja-w-sprawie-zatwierdzenia-wspolnej-metody-wyznaczania-planowanych-wymian-w.html
2024-02-24, 04:16

Decyzja w sprawie zatwierdzenia wspólnej metody wyznaczania planowanych wymian wynikających z jednolitego łączenia rynków dnia bieżącego

Decyzja Prezesa URE w sprawie zatwierdzenia wspólnej metody wyznaczania planowanych wymian wynikających z jednolitego łączenia rynków dnia bieżącego opisaną w dokumencie „Wniosek wszystkich OSP dotyczący metody wyznaczania planowanych wymian wynikających z jednolitego łączenia rynków dnia bieżącego zgodnie z art. 56 rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi” z dnia 1 grudnia 2018 r.

Data publikacji : 19.03.2019

Opcje strony