Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/europejskiree/decyzje/8106,Decyzja-w-sprawie-zatwierdzenia-metody-koordynowanego-redysponowania-i-koordynow.html
2022-01-18, 07:47

Decyzja w sprawie zatwierdzenia metody koordynowanego redysponowania i koordynowanych zakupów przeciwnych w regionie wyznaczania zdolności przesyłowych Hansa

Decyzja Prezesa URE w sprawie zatwierdzenia metody koordynowanego redysponowania i koordynowanych zakupów przeciwnych w regionie wyznaczania zdolności przesyłowych Hansa opisanej w dokumencie „Metoda koordynowanego redysponowania i koordynowanych zakupów przeciwnych OSP regionu wyznaczania zdolności przesyłowych Hansa zgodnie z art. 35 rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi” z dnia 4 grudnia 2018 r. (tłumaczenie na język polski), stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Data publikacji : 20.02.2019
Data modyfikacji : 20.02.2019

Opcje strony