Nawigacja

Decyzja w sprawie zatwierdzenia wspólnej metody podziału kosztów redysponowania i zakupów przeciwnych w regionie wyznaczania zdolności przesyłowych Hansa

Decyzja Prezesa URE w sprawie zatwierdzenia wspólnej metody podziału kosztów redysponowania i zakupów przeciwnych w regionie wyznaczania zdolności przesyłowych Hansa opisanej w dokumencie „Wspólna metoda podziału kosztów redysponowania i zakupów przeciwnych OSP regionu wyznaczania zdolności przesyłowych Hansa zgodnie z art. 74 rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi” z dnia 4 grudnia 2018 r.

Data publikacji : 20.02.2019
Data modyfikacji : 20.02.2019

Opcje strony

do góry