Nawigacja

Decyzja w sprawie zatwierdzenia wspólnej metody wyznaczania planowanych wymian wynikających z jednolitego łączenia rynków dnia następnego

Decyzja Prezesa URE w sprawie zatwierdzenia wspólnej metody wyznaczania planowanych wymian wynikających z jednolitego łączenia rynków dnia następnego opisaną w dokumencie zatytułowanym: „Wniosek wszystkich OSP dotyczący metody wyznaczania planowanych wymian wynikających z jednolitego łączenia rynków dnia następnego zgodnie z art. 43 rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi” z dnia 1 grudnia 2018 r.

Data publikacji : 19.02.2019

Opcje strony

do góry