Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/europejskiree/decyzje/8064,Zatwierdzenie-metody-koordynowanego-redysponowania-i-zakupow-przeciwnych-w-regio.html
14.07.2024, 09:08

Zatwierdzenie metody koordynowanego redysponowania i zakupów przeciwnych w regionie wyznaczania zdolności przesyłowych Baltic

Decyzja w sprawie zatwierdzenia metody koordynowanego redysponowania i zakupów przeciwnych w regionie wyznaczania zdolności przesyłowych Baltic zawartej w dokumencie z dnia 2 listopada 2018 r.zatytułowanym „Wspólna metoda koordynowanego redysponowania i koordynowanych zakupów przeciwnych wszystkich OSP CCR Baltic zgodnie z art. 35 rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi”.

Data publikacji : 28.01.2019
Data modyfikacji : 29.01.2019

Opcje strony