Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/europejskiree/decyzje/7998,Zatwierdzenie-propozycji-dotyczacej-ram-wdrazania-dla-europejskiej-platformy-wym.html
2022-01-18, 08:42

Zatwierdzenie propozycji dotyczącej ram wdrażania dla europejskiej platformy wymiany energii bilansującej z rezerw zastępczych

Zatwierdzenie propozycji dotyczącej ram wdrażania dla europejskiej platformy wymiany energii bilansującej z rezerw zastępczych zawartej w dokumencie zatytułowanym „Propozycja wszystkich operatorów systemów przesyłowych przeprowadzających proces zastępowania rezerw dot. ram wdrażania wymiany energii bilansującej z rezerw zastępczych zgodnie z art. 19 rozp. Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23.11.2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania” z dnia 18 czerwca 2018 r., na wniosek PSE S.A.

Data publikacji : 08.01.2019
Data modyfikacji : 28.01.2019

Opcje strony