Nawigacja

Decyzja zatwierdzająca zmianę wspólnych zasad rozliczania mających zastosowanie do wszystkich przypadków nieplanowanej wymiany energii między asynchronicznie połączonymi operatorami systemów przesyłowych

Decyzja Prezesa URE z dnia 26 marca 2024 r. zatwierdzająca zmianę wspólnych zasad rozliczania mających zastosowanie do wszystkich przypadków nieplanowanej wymiany energii między asynchronicznie połączonymi operatorami systemów przesyłowych opisane w dokumencie „Propozycja wszystkich asynchronicznie połączonych OSP dotycząca wspólnych zasad rozliczania wszystkich przypadków nieplanowej wymiany energii zgodnie z art. 51 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania energii elektrycznej”

Data publikacji : 27.03.2024
Data modyfikacji : 27.03.2024

Opcje strony

do góry