Nawigacja

Decyzja zatwierdzająca zmianę wspólnych zasad rozliczania mających zastosowanie do każdego przypadku planowanej wymiany energii między asynchronicznie połączonymi operatorami systemów przesyłowych prowadzących planową wymianę energii między obszarami synchronicznymi

Decyzja Prezesa URE z dnia 26 marca 2024 r. zatwierdzająca zmianę wspólnych zasad rozliczania mających zastosowanie do każdego przypadku planowanej wymiany energii między asynchronicznie połączonymi operatorami systemów przesyłowych prowadzących planową wymianę energii między obszarami synchronicznymi opisaną w dokumencie „Propozycja wszystkich asynchronicznie połączonych OSP dotycząca wspólnych zasad rozliczania planowej wymiany energii między obszarami synchronicznymi w wyniku procesu utrzymania częstotliwości i ograniczeń rampowania zgodnie z art. 50 ust. 4 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania energii elektrycznej”

Data publikacji : 27.03.2024
Data modyfikacji : 27.03.2024

Opcje strony

do góry