Nawigacja

Decyzja zatwierdzająca metodę wyznaczania zdolności przesyłowych dla horyzontów czasowych bilansowania dla regionu wyznaczania zdolności przesyłowych Core

Decyzja Prezesa URE z dnia 4 marca 2024 r. zatwierdzająca metodę wyznaczania zdolności przesyłowych dla horyzontów czasowych bilansowania dla regionu wyznaczania zdolności przesyłowych opisaną w dokumencie „Metoda wyznaczania zdolności przesyłowych dla horyzontów czasowych bilansowania dla regionu wyznaczania zdolności przesyłowych Core zgodnie z art. 37 ust. 3 rozporządzenia Komisji (EU) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Data publikacji : 05.03.2024
Data modyfikacji : 05.03.2024

Opcje strony

do góry