Nawigacja

Decyzja zatwierdzającą metodę wyznaczania międzyobszarowych zdolności przesyłowych dla regionu wyznaczania zdolności przesyłowych Baltic

Decyzja Prezesa URE z dnia 29 stycznia 2024 r. zatwierdzającą metodę wyznaczania międzyobszarowych zdolności przesyłowych dla regionu wyznaczania zdolności przesyłowych Baltic opisaną w dokumencie „Metoda OSP CCR Baltic dotycząca wyznaczania międzyobszarowych zdolności przesyłowych dla horyzontów czasowych bilansowania zgodnie z art. 37 ust. 3 rozporządzenia Komisji (EU) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Data publikacji : 31.01.2024

Opcje strony

do góry