Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/europejskiree/decyzje/11574,Decyzja-dotyczaca-przyznania-PSE-SA-odstepstwa-od-obowiazku-udostepniania-miedzy.html
30.05.2024, 12:52

Decyzja dotycząca przyznania PSE S.A. odstępstwa od obowiązku udostępniania międzystrefowych zdolności przesyłowych zgodnie z wymaganiami wynikającymi z art. 16 ust. 8 rozporządzenia 2019/943

Decyzja Prezesa URE z dnia 21 grudnia 2023 r. dotycząca przyznania PSE S.A. odstępstwa od obowiązku udostępniania międzystrefowych zdolności przesyłowych zgodnie z art. 16 ust. 8 rozporządzenia 2019/943 art. 16 ust. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej, art. 23 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Data publikacji : 21.12.2023
Data modyfikacji : 21.12.2023

Opcje strony