Nawigacja

Decyzja dotycząca zatwierdzenia zmiany metody wyznaczania zdolności przesyłowych dnia następnego dla regionu wyznaczania zdolności przesyłowych Core

Decyzja Prezesa URE z dnia 5 grudnia 2023 r. dotycząca zatwierdzenia drugiej zmiany metody wyznaczania zdolności przesyłowych dnia następnego dla regionu wyznaczania zdolności przesyłowych Core zgodnie z art. 20 i n. rozporządzenia Komisji (EU) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi.

Data publikacji : 08.12.2023

Opcje strony

do góry