Nawigacja

Decyzja zatwierdzająca wkład PSE S.A. do sprawozdania dotyczącego oceny, czy dostępne transgraniczne zdolności przesyłowe osiągnęły w 2022 r. trajektorię liniową

Decyzja Prezesa URE z dnia 18 lipca 2023 r. zatwierdzająca wkład PSE S.A. do sprawozdania dotyczącego oceny, czy dostępne transgraniczne zdolności przesyłowe osiągnęły w 2022 r. trajektorię liniową zgodnie z planem działania przyjętym na podstawie art. 15 rozporządzenia 2019/943

Data publikacji : 19.07.2023
Data modyfikacji : 19.07.2023

Opcje strony

do góry